pondělí 25. dubna 2011

Zákony a vyhlášky

[ REŠERŠE ]

Základní zákony, vyhlášky a normy při navrhování plovoucích zařízení:

 • Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých vodních zákonů (vodní zákon)
 • Zákon 114/1995 o vnitrozemské plavbě 
 • Vyhláška 159/2003 Sb. kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
 • Vyhláška 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí  
 • Vyhláška 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách 
 • Vyhláška 241/2002 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě  
 • Nařízení vlády 174/2005 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů  
 • Nařízení vlády 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky 
  • ČSN EN 711 Plavidla vnitrozemské plavby - Palubní zábradlí - Požadavky, typy 
  • ČSN 32 0000 - Lodě a plovoucí zařízení. Názvosloví plavidel a plavby  
  • ČSN EN 14504 - Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky

  Žádné komentáře:

  Okomentovat