úterý 26. dubna 2011

Vodoprávní úřady

[ REŠERŠE ] 

Vodoprávní úřady jsou speciální stavební úřady pro vodní díla. Jsou to obce, újezdní úřady na území vojenských újezdů, obecní úřady s rozšířenou přenesenou působností, kraje a dále ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí jako ústřední vodoprávní úřady v rámci svých kompetencí.

Žádné komentáře:

Okomentovat