úterý 26. dubna 2011

Součásti vodní cesty

[ REŠERŠE ] 

Součástí vodní cesty jsou:
 • opevnění břehů
 • plavební mosty a tunely
 • lodní propustě
 • obslužné cesty vodního toku
 • plavební znaky na hladině, březích a mostech
 • kilometráž vodní cesty
 • zařízení pro regulaci vodního toku
 • jezy a ostatní vzdouvací zařízení
 • plavební komory
 • lodní zdvihadla
 • vyvazovací a vodící zařízení (bóje, dalby, kůly, majáky, svodidla)
 • můstky a zařízení přístavišť
 • zařízení k vybírání poplatků
 • velíny a provozní objekty

Žádné komentáře:

Okomentovat