úterý 26. dubna 2011

O schvalování staveb

[ REŠERŠE ] 

Stavby na březích vodních toků
 • schvaluje příslušný stavební úřad dle stavebního zákona
 • klasifikováno jako pozemní stavba 
 • k žádosti o stavební povolení se vyjadřuje vodohospodářský úřad a množství dotčených orgánů dle typu stavby
Stavby v katastrálním území vodních toků - pevně spojeny s tělesem vodního toku
 • schvaluje vodohospodářský úřad
 • klasifikováno jako vodní dílo 
 • dle uvážení může předat i příslušnému stavebnímu úřadu
 • opět se ke stavebnímu povolení vyjadřuje množství dotčených orgánů (ŽP, hygiena, PO,...)
Stavby plovoucí
 • stavba musí být schválena jako plavidlo
 • schvaluje plavební správa
 • vyžaduje podobný rozsah dokumentace jako u klasického SP 
 • vydává evidenční označení plavidla

Žádné komentáře:

Okomentovat