čtvrtek 9. prosince 2010

Zbytková místa

[ NÁVRH ]

III. téma

Návrh řeší využití množství prostorů vzniklé odkrajováním ploch například komunikacemi (dopravní ostrůvky, zatravněné plochy v centrech měst,...). Také trvale oslabovaná místa (prostory v záplavovém území, kolem řek, podél železničních tratí, dopravní ostrůvky) která leží v centru města a jejich využití je obtížné.
Smyslem projektu je zmapovat tyto plochy a nalézt vhodnou náplň pro tato "přebytečná" místa ve vlastnictví města. Návrh je zaměřen na konkrétní lokalitu v Praze.

Žádné komentáře:

Okomentovat