čtvrtek 9. prosince 2010

Zapojení vodních ploch do veřejného prostoru města

[ NÁVRH ]

I. téma

Toto téma řeší vytvoření plovoucího veřejného prostoru na Vltavě. Řeka má velký potenciál, který dosud není využit. Její okolí je často vyhledáváno jako místo scházení a odpočinku. Stávající stav a okolí řeky však působí značně nevlídně. Řeka byla vždy centrem města, dnes je však spíše bariérou. Návrat života do prostoru vodní plochy a jejího nejbližšího okolí je tedy primárním cílem.

Práce spočívá ve vytvoření konkrétního návrhu plovoucích objektů s veřejně prospěšnou funkcí. Mohou to být například zastávky městské lodní dopravy, koupaliště, stezky, místa pro rybáře, pódia, kavárny, občerstvení a podobně. Výsledkem tedy bude série staveb, které lze umístit jednak na Vltavu, ale také představit jako ideu pro další města na toku řek.

Žádné komentáře:

Okomentovat