středa 8. prosince 2010

Metodologie výzkumu

[ NÁVRH ]

Oblast výzkumu
Výzkum se bude pohybovat na poli flexibilní architektury. Flexibilní architektura se přizpůsobuje novému využití, reaguje na změny a je spíše pohyblivá než statická. Její správné uchopení pak představuje potenciál při řešení současných i budoucích problémů, spojených s technologickými, sociálními a ekonomickými změnami. Flexibilita se v architektuře projevuje v několika jejích aspektech. Je to adaptace na prostředí v němž se nachází, a tedy klimatické a geografické podmínky. Transformace a movabilita v závislosti na změně funkce, vyplývající z požadavků uživatelů. V neposlední řadě pak také její vývoj s časem.

Téma disertační práce
Disertační práce bude zaostřena na využití vodních ploch ve městě a jejich začlenění do veřejného prostoru. Podstatné je efektivní využití prostoru a zahuštění městského prostředí a zároveň zachování současné kvality. Řada prostorů je po většinu dne zcela nevyužitá. S tím souvisí i spotřeba energií a tedy trvalá udržitelnost. Práce se snaží nalézt řešení ve formě flexibilních objektů.

Cíle práce
Nalézt možnosti jak efektivně zapojit vodní plochy do veřejného prostoru města formou flexibilních plovoucích objektů. Nabídnout konkrétní řešení pro pražskou Vltavu. Výsledkem je tedy jasná odpověď, reprezentovaná projektovou dokumentací a novými prostředky v prezentaci architektury doplněná fyzickými modely.

Hypotéza
Zapojení vodních ploch ve městech do veřejného prostoru přinese výrazné zkvalitnění prostředí.

Metody
  • průzkum využití vodních ploch ve světě (literatura, studijní cesty)
  • rešerše a analýza plovoucích objektů s veřejnou funkcí
  • lokální průzkum možností využití Vltavy výzkum veřejného mínění (například formou dotazníku či veřejné diskuse)
  • simulace skutečnosti ve formě viruální reality experiment, pozorování vlivu konkrétního prvku na prostředí

Postup
Práce zahrnuje dvě fáze. Analytická část se zabývá hledáním a vývojem technických nástrojů pro navrhování a zobrazování architektury s využitím generativních pravidel a virtuální reality. Tyto nástroje pak budou aplikovány pro řešení konkrétní studie.

Výstupy
  • výzkumná zpráva
  • textová publikace
  • prezentace, přednášky
  • ověřovací studie – konkrétní projekt
  • praktické využití – realizace projektu
  • diskusní platforma, webový portál

Využití a přínos
Práce přinese nová řešení využití vodních ploch ve městě a jejich zapojení do městského prostředí. Dále množství příkladů plovoucích objektů s veřejně prospěšnou funkcí. Rozšíření znalostí o problematice pražské části Vltavy. Možnost nabídnout studii pro konkrétní realizaci, obecné principy lze však využít pro jakoukoli obec s podobným záměrem.

Žádné komentáře:

Okomentovat